Med forbehold for Covid-19 restriktioner.

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2022

 

Dragør Fastelavnsforening af 1970 afholder generalforsamling fredag

den 4. februar 2022, kl. 19:30 i St. Magleby Borgerforening Ndr. Kinkelgade 18C 2791 Dragør

 

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent

2)    Protokol og beretning v/formanden

3)    Regnskab v/kassereren

4)    Valg af bestyrelse:

A)  Næstformand Christian Hansen

B)   Kasserer Pia Gernager

C)   Sekretær Sanne Brinck

D)  Bestyrelsesmedlem Christina Raagaard

E)   Suppleant Morten Thyrsgaard

F)   Revisor Mads Korning

 

5)     Indkomne forslag

6)     Optagelse af aktive medlemmer

7)     Tilmelding til fastelavnsoptog

8)     Fastsættelse af startpenge

9)     Tilmelding til puncherute

10)     Evt.

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt ansøgning om optagelse som aktivt medlem, skal være formanden, Ole H Hansen, Strandjægervej 114, 2791 Dragør, skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Aktive medlemmer som ønsker at deltage i fastelavnsoptoget, skal hvis de er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, tilmelde sig skriftligt hos formanden senest mandag den 31. januar 2022.

 

Husk der ikke vil blive sendt girokort ud, du skal selv indbetale årskontingent 200 kr. for aktive medlemmer og 150 kr. for passive, på konto 0586-127900 i Sparekassen Sjælland.  Husk at påføre navn og årstal på indbetaling.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

P.b.v.

 

                    Ole H Hansen

www.dragoerfastelavnsforening.dk